Studie: Barfotaverkning visar positiva effekter

Jag har översatt texten från www.thehorse.com artikel #31149

Ursprungsförfattare Natalie DeFee Mendik, 3 jan 2013.

 

Studie: Barfotaverkning visar positiva effekter

Ett forskarteam från Michigan State University`s (MSU) McPhail Equine Performance Center, inger hopp till hästägares elände med hästar som är plattfotade och har understuckna trakter.

Teamet har utfört en 16-månader lång studie där man har undersökt både kortvariga och långvariga effekter på hovens form vid en specifik verkningsteknik.

Studien utfördes på 7 sedan tidigare barfotahästar som verkades var 6-e vecka med en teknik där man planar ut hovväggen ner till levande sula, sänker trakten, fasar av tån och rundar av den yttre hovväggen. Sulan, strålen och hörnstöden lämnades orörda.

“Den här studien har visat, att en grupp av ridskolehästar kunde utföra sitt arbete bra och höll sig sunda i hovarna när de verkades så att strålen, sulan och hörnstöden blev involverade i den viktbärande funktionen av hoven” säger Hilary Clayton (BVMS, PhD, Dipl. ACVSMR, MRCVS och Mary Anne McPhail Dressage´s ordförande på Equine Sports Medicine MSU).

“Vi tror att det är viktigt för de här delarna av hoven att ha markkontakt, inte bara för att fördela de viktbärande krafterna och att ge support till hovbenet underifrån, utan även att utrusta hästen med proprioceptiv* information genom receptorceller** i trakterna.

* En viktig del av kroppsuppfattningen.

** Celler som reagerar på yttre stimuli, i det här fallet känselceller.

De första 4 månaderna av studien formades hovarna om, till den form på hoven som denna typ av verkning representerar. Hovarna svarade på verkningstekniken genom förändringar i hovens morfologi (form och struktur). Förändringarna övervakades från 4- till 16 månader. Vid 0-, 4- och 16 månader mätte forskarteamet hovarnas form och struktur genom att ta bilder lateralt (från sidan), dorsalt (bakifrån) och på sulan underifrån. De tog även röntgenbilder från sidan.

Allteftersom försöket fortskred visade hovarna på palmar/plantar migration av trakterna. Trakterna ändrade sig alltså genom att flytta sig längre bak på hoven, med ökad bäryta och längd av trakten, ökad traktvinkel och sulvinkel av hovbenet. “Den här studien har visat att hoven anpassar sig och blir friskare” noterar Clayton. “en av de intressanta fynden var hoven svarade med att hela den bakre delen av hoven (stråle, trakt, hörnstöd och sula) migrerade bakåt på hoven när dessa involverades i viktfördelningen av hoven. Detta leder till en större viktbärande yta och en ökad traktvinkel. Dessa fynd inger hopp för behandling av understuckna trakter.”

Hästägare som är villiga att ge barfotaverkning en chans ska inte förvänta sig ett omedelbart resultat, varnade Clayton. “Det är viktigt att förstå att det tar lång tid – månader och ibland även år – för hästens hovar att anpassa sig till att vara barfota om hästen har haft järnskor på hovarna under en lång tid”, anmärkte hon. “Hästägare som överväger att låta barfotaverka sin häst behöver hitta en hovslagare/hovvårdare som är tränad och har erfarenhet av just den nämda typ av verkningsteknik, och de behöver vara förberedda på en period av anpassning.”

“Detta område har ett stort forskningspotential. Ett område som jag skulle vilja se mer forskning i är jämförelse av olika typer av barfotaverkningstekniker på hästar som lever under olika typer av miljöer (torrt vs vått) och olika typer av mark (hård, stenig, sandig, mjuk),” tillade Clayton. “Vi vet ganska mycket om vilda hästars hovar och skillnaden mellan dessa beroende på olika livsmiljöer, men mindre är känt om hanteringen av hovar som tillhör våra tama hästar under olika levnadsvillkor.”

Den här studien, “Effects of barefoot trimming on hoof morphology”, publicerades i The Australian Veterinary Journal.

 

Viktiga kommentarer på texten (mina egna kommentarer)

Man bör veta vad de menar med alla verkningstermer i denna text. Tex så kan ”plana ut hovväggen ner till levande sula” tolkas på flera olika sätt, vissa tolkningar kan göra hästen mycket öm om man utför och om man använder sig av fel verkningsteknik så kan man trigga igång inflammationer i hoven som kan vara förödande. Detsamma gäller ”sänker trakterna” för man kan göra på flera sätt och många hästar hovar i Sverige har redan låga och för låga trakter…

Prova därför inte detta själv, utan kontakta någon som är bekant med just denna verkningsmetod. Jag tycker själv att just denna bit i texten ger väldigt stort utrymme för feltolkningar som kan vara extremt förödande!

 

Kommentarer är stängda.