Hoven

Alla hovar bör ha en bra form, oavsett om hoven är skodd med järnsko, hovboots eller är helt barfota.

Många hästägare vet inte hur sin hästs hovar bör se ut. Man lägger helt över ansvaret för sin hästs hovar på sin hovslagare/hovvårdare. Men hur vet man om hovslagaren/hovvårdaren gör ett bra jobb?

Här kommer jag att förklara några viktiga former som din hästs hovar bör ha. Håller inte hovarna dessa grundformer så försvagas hovarna till sin styrka och kan oxå tappa sin funktion. Hoven kan bli försvagad och få svårt att hålla ihop och det finns en risk att hästen får ont i hovarna. På bilderna ser ni hur olika hovar kan se ut trots att de har hovar som fungerar bra.

Utifrån

Sett framifrån och bakifrån så skall hoven vara konformad. Den skall alltså vara vidare mot marken än mot kronranden. Hovkapseln skall växa i en rak linje från kronranden ner till marken runt hela hoven.


Underifrån

Det kan vara svårt att se alla detaljer när hoven har en järnsko på, därför är det bra att vara med när hovslagaren verkar hoven. Ställ gärna frågor, många hovslagare och hovvårdare tycker att det är kul med ägare som intresserar sig för sin hästs hovar.

Hovkapseln underifrån skall vara rund (framhovar är rundare än bakhovar som är lite spetsigare i formen). Men om hoven har någon felaktig form eller ohälsa kan hovslagaren/hovvårdaren behöva göra vissa justeringar i verkningen för att hoven skall bli balanserad.

Strålen skall vara bred vid basen och fyllig till massan, den skall ha en jämn yta utan röta. Strålen fyller en viktig funktion i stötdämpningen och hållbarheten. Mittstrålfåran skall vara öppen. Hur man verkar eller inte verkar strålen beror på underlaget hästen går på, man kan därför behöva verka samma häst på olika sätt beroende på vad det är för årstid och vilken mark hästen går på mest, vilket kan variera från gång till gång.


Sulan skall vara skålformad.

Sulan är den del av hoven som man verkar mest olika beroende på om hoven har järnskor eller inte. En hov som inte bär järnskor kan och skall man inte verka på samma sätt som en hov som man skall fästa järnskor på. En häst kan ha olika mycket skålform på sina hovar. Beroende på vilken typ av mark den går på, hur den sliter sina hovar, hur dess hovben är format och hur balanserade hovarna är.

Det här är bara en bråkdel av allt man tittar på när man skall balansera en hov. Men det är lite enkla saker man som hästägare kan titta på och se att hovslagaren/hovvårdaren gör ett bra jobb. Misstänker du att din hovslagare inte har gjort ett bra jobb så måste du prata med honom/henne så att h*n kan förklara hur h*n tänkt om just din häst. Det kan vara så att h*n jobbar med just det du ser.

Tänk på att det tar mellan ca 6 månader till 1 år för hoven att växa från kronranden ner till marken (vissa fortare andra långsammare beroende på olika orsaker). Många justeringar går inte att göra vid ett verkningstillfälle utan tar lång tid att justera. Och viktigast av allt, resten av hästen måste hänga med i justeringen oxå. Allt för drastiska ändringar innebär stora belastningar på senor, ligament och muskler.

Tänk på att man inte kan/ska försöka korrigera avvikande benställningar på en vuxen häst, det går bara att göra på föl upp till 6 månaders ålder. Efter 6 månader sluts tillväxtzonerna i benen och då är det för sent att försöka korrigera felaktiga benställningar.

 

Kommentarer är stängda.